AGOSTINI, Kim

Téléphone:
28 80 40 760
Adresse:
Maison relais Buschdorf "A Määsch", 2, Helperterwee
Code postal:
7418
Localité:
Buschdorf

AHLES, Christiane

Téléphone:
28 80 40 - 700
Adresse:
17, rue Huelheck
Bâtiment:
Crèche "an Dicksen"
Code postal:
L-7480
Localité:
Tuntange

Alpaka a Lama Associatioun Lëtzebuerg

Adresse:
8, Helperterwee
Code postal:
L-7418
Localité:
Buschdorf

ASSELBORN, Tanja

Téléphone:
28 80 40 - 221
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

BAUS, Ben

Localité:
Tuntange

BESENIUS, Claude

Téléphone:
247-56728
Adresse:
43, rue de Schandel
Code postal:
8707 Useldange

BEULLENS, Véronique

Téléphone:
28 80 40 731
Adresse:
1, am Moul
Bâtiment:
Ecole Buschdorf "A Määsch"
Code postal:
7418
Localité:
Buschdorf

BICHLER, Nadine

Téléphone:
28 80 40 751
Adresse:
5, rue de Brouch
Bâtiment:
Ecole Tuntange
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

Bididu Team Lëtzebuerg

Adresse:
12, route d'Arlon
Code postal:
L-7415
Localité:
Brouch

BISENIUS, Jean-Claude dit Bisi

Téléphone:
28 80 40 263
Localité:
Buschdorf

BIVER, Sarah

Téléphone:
28 80 40 754
Adresse:
1, rue de l'Eglise
Bâtiment:
"Maison Cottong"
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

BLASKOVITS, Lisa

Téléphone:
28 80 40 755
Adresse:
5, rue de Brouch
Bâtiment:
Ecole Tuntange
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

BOCK, Sandra

Téléphone:
28 80 40 780
Adresse:
2, am Moul
Bâtiment:
Ecole Buschdorf "A Kanesch"
Code postal:
7418
Localité:
Buschdorf

BOUS, Michelle

Téléphone:
28 80 40 741
Adresse:
1, rue de Tuntange
Bâtiment:
Ecole Hollenfels
Code postal:
7435
Localité:
Hollenfels

BREMER, Jeff

Téléphone:
28 80 40 - 315
Adresse:
77, rue de Helpert
Bâtiment:
Service technique - Boevange
Code postal:
L-8710
Localité:
Boevange/Attert

Bricher Klatzkäpp a.s.b.l.

Adresse:
70, route d'Arlon
Code postal:
L-7415
Localité:
Brouch

BRUNEL, Andy

Téléphone:
28 80 40 - 214
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

Bruzzis

Adresse:
24, rue du Village
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

CASPAR, Corinne

Téléphone:
28 80 40 757
Adresse:
5, rue de Brouch
Bâtiment:
Ecole Tuntange
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

Centre Equestre Mariendallerhaff

Adresse:
7, rue de Keispelt
Code postal:
L-7411
Localité:
Marienthal

CHENNAUX, Philippe

Téléphone:
28 80 40 319
Adresse:
Service technique 1B, rue de Hollenfels
Code postal:
7481 Tuntange

CLEMENT, Cathy

Téléphone:
28 80 40 - 700
Adresse:
17, rue Huelheck
Bâtiment:
Crèche "an Dicksen"
Code postal:
L-7480
Localité:
Tuntange

CLEMENT, Cathy

Téléphone:
28 80 40 760
Adresse:
Maison relais Buschdorf "A Määsch" 2, Helperterwee
Code postal:
7418
Localité:
Buschdorf

CONRAD, Frank

Téléphone:
28 80 40 261
Localité:
Boevange/Attert

CZERWINSKI, Michel

Téléphone:
28 80 40 - 722
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

DEVAQUET, Luc

Téléphone:
28 80 40 - 231
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

DEVOS, Christelle

Téléphone:
28 80 40 -725
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

DIEDERICH, Julie

Téléphone:
28 80 40 711
Adresse:
am Lëtschert
Bâtiment:
Ecole Boevange
Code postal:
8711
Localité:
Boevange/Attert

EICH, Marc

Adresse:
Centre d'Intervention et de Secours 1A, rue de Hollenfels
Code postal:
7481 Tuntange

EICHER-KARIER, Christiane

Localité:
Hollenfels

EISCHEN, Anne

Téléphone:
28 80 40 790
Adresse:
5, rue de Brouch
Bâtiment:
Ecole Tuntange
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

Entente Helpermaart

Adresse:
2, rue de Hollenfels
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

ERPELDING, Serge

Localité:
Tuntange

EVERAD, Marc

Téléphone:
49 771 3126
Adresse:
Centre Atert 77, rue de Helpert
Code postal:
8710 Boevange/Attert

FC Brouch

Adresse:
70, route d'Arlon
Code postal:
L-7415
Localité:
Brouch

FC US Béiwen

Adresse:
17A, am Lëtschert
Code postal:
L-8711
Localité:
Boevange-sur-Attert

FERNANDES DE CARVALHO, Elisabeth

Téléphone:
28 80 40 790
Adresse:
5, rue de Brouch
Bâtiment:
Ecole Tuntange
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

FERRARO, Giuseppina

Téléphone:
28 80 40 753
Adresse:
5, rue de Brouch
Bâtiment:
Ecole Tuntange
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

Fescherclub Béiwen Atert

Adresse:
1, rue de l'Attert L-8710 Boevange-sur-Attert

FRANK, Sonja

Téléphone:
28 80 40 780
Adresse:
2, am Moul
Bâtiment:
Ecole Buschdorf "A Kanesch"
Code postal:
7418
Localité:
Buschdorf

FRANTZ, Elisabeth

Téléphone:
28 80 40 770
Adresse:
Maison relais Tuntange 5, rue de Brouch
Code postal:
7481 Tuntange

GIERES-DEITZ, Sylvie

Localité:
Buschdorf

GLOD, Astrid

Téléphone:
28 80 40 111

GLODEN, Gaby

Téléphone:
28 80 40 734
Adresse:
1, am Moul
Bâtiment:
Ecole Buschdorf "A Määsch"
Code postal:
7418
Localité:
Buschdorf

Grashoppers Atertdall

Adresse:
16, rue de la Gare
Code postal:
L-8710
Localité:
Boevange-sur-Attert

GROHS, Christina

Téléphone:
28 80 40 - 222
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

HANSEN, Tessy

Adresse:
am Lëtschert
Bâtiment:
Ecole Boevange
Code postal:
8711
Localité:
Boevange/Attert

HENSEL, Jean

Adresse:
Centre d'Intervention et de Secours 1A, rue de Hollenfels
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

HUBERTY, Julie

Téléphone:
28 80 40 755
Adresse:
5, rue de Brouch
Bâtiment:
Ecole Tuntange
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

Jugend Béiwen Atert

Adresse:
16, rue de Helpert
Code postal:
L-8710
Localité:
Boevange-sur-Attert

KAISER, Annick

Téléphone:
28 80 40 733
Adresse:
1, am Moul
Bâtiment:
Ecole Buschdorf "A Määsch"
Code postal:
7418
Localité:
Buschdorf

KAPP, Gilles

Téléphone:
28 80 40 - 797
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

KC Krunnemécken

Adresse:
23, rue de l'Attert
Code postal:
L-8710
Localité:
Boevange-sur-Attert

KOHL, Laurent

Téléphone:
28 80 40 713
Adresse:
am Lëtschert
Bâtiment:
Ecole Boevange
Code postal:
8711
Localité:
Boevange/Attert

KOPS, Jim

Téléphone:
28 80 40 742
Adresse:
1, rue de Tuntange
Bâtiment:
Ecole Hollenfels
Code postal:
7435
Localité:
Hollenfels

KRAUS, Mike

Téléphone:
28 80 40 714
Adresse:
am Lëtschert
Bâtiment:
Ecole Boevange
Code postal:
8711
Localité:
Boevange/Attert

KREIS, Nancy

Téléphone:
28 80 40 734
Adresse:
, am Moul
Bâtiment:
Ecole Buschdorf "A Määsch"
Code postal:
7418
Localité:
Buschdorf

LAMBERT-FABER, Lucie

Téléphone:
28 80 40 750
Adresse:
5, rue de Brouch
Bâtiment:
Ecole Tuntange
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

LANNERS, Isabelle

Téléphone:
28 80 40 - 223
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

Lanz Team Lëtzebuerg

Adresse:
69, route d'Arlon
Code postal:
L-7415
Localité:
Brouch

LEFEVRE, Jérôme

Téléphone:
49 771 3127
Adresse:
Centre Atert 77, rue de Helpert
Code postal:
8710 Boevange/Attert

LOMMEL, Caroline

Téléphone:
28 80 40 758
Adresse:
5, rue de Brouch
Bâtiment:
Ecole Tuntange (Conteneurs)
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

LOSCH, Gilles

Localité:
Tuntange

LUDWIG, Patrick

Localité:
Hollenfels

MAMER, Peggy

Téléphone:
28 80 40 752
Adresse:
5, rue de Brouch
Bâtiment:
Ecole Tuntange
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

MANGEN, Paul

Localité:
Buschdorf

Männerchouer Béiwen/Attert

Adresse:
77, rue de Helpert
Code postal:
L-8710
Localité:
Boevange-sur-Attert

MANNES, Marc

Téléphone:
28 80 40 313
Adresse:
1b,rue de Hollenfels
Bâtiment:
Service technique - Tuntange
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

Massendénger Äischdall-Helpert Saint Willibrord

Adresse:
61, route d'Arlon
Code postal:
L-7415
Localité:
Brouch

MATHEKOWITSCH, Jean-Claude

Localité:
Boevange/Attert

MEDINGER, Martine

Téléphone:
28 80 40 - 722
Adresse:
3, an der koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

MEYER, Carole

Téléphone:
28 80 40 770
Adresse:
Maison relais Tuntange 5, rue de Brouch
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

MEYER, Sophie

Téléphone:
28 80 40 790
Adresse:
5, rue de Brouch
Bâtiment:
Ecole Tuntange
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

MEYERS, Joël

Téléphone:
28 80 40 - 314
Adresse:
1b, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Service technique - Tuntange
Code postal:
L-7841
Localité:
Tuntange

MULLER-WALERS, Corinne

Téléphone:
28 80 40 320
Adresse:
1B, rue de Hollenfels
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

MULLER, Josiane

Téléphone:
28 80 40 - 722
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

MULLER, Karin

Téléphone:
28 80 40 735
Adresse:
2, am Moul
Bâtiment:
Ecole Buschdorf "A Kanesch"
Code postal:
7418
Localité:
Buschdorf

MUNCHEN, Yves

Téléphone:
28 80 40 - 212
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

Musek Gemeng Helperknapp

Adresse:
Centre Atert
Code postal:
L-8711
Localité:
Boevange-sur-Attert

Nocturnal E-Sports

Adresse:
1, rue de Buschdorf
Code postal:
L-8710
Localité:
Boevange-sur-Attert

NOESEN, Henri

Téléphone:
28 80 40 264
Localité:
Buschdorf

Numéro d’urgence

Téléphone:
28 80 40 999

PEIFFER, Anouk

Téléphone:
28 80 40 756
Adresse:
5, rue de Brouch
Bâtiment:
Ecole Tuntange
Code postal:
7814
Localité:
Tuntange

RIPPINGER, Mike

Téléphone:
28 80 40 - 317
Adresse:
1b, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Service technique - Tuntange
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

RISCHETTE, Nicole

Téléphone:
28 80 40 713
Adresse:
am Lëtschert
Bâtiment:
Ecole Boevange
Code postal:
8711
Localité:
Boevange/Attert

RODRIGUES, Silene

Téléphone:
28 80 40 - 318
Adresse:
1b, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Service technique - Tuntange
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

ROLLINGER, Steve

Téléphone:
28 80 40 - 798
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

SADLER, Jean

Téléphone:
28 80 40 - 216
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

SCHEIDWEILER, Jeff

Téléphone:
28 80 40 - 213
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

SCHIFFMANN, Véronique

Téléphone:
28 80 40 - 721
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

SCHMIT, Nicolas

Téléphone:
28 80 40 - 723
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

SCHMITZ, Kim

Téléphone:
28 80 40 758
Adresse:
5, rue de Brouch
Bâtiment:
Ecole Tuntange (Conteneurs)
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

SCHROEDER, Cédric

Téléphone:
28 80 40 - 724
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

SECUNDO, Erika

Téléphone:
28 80 40 759
Adresse:
5, rue de Brouch
Bâtiment:
Ecole Tuntange
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

Société de Tir Brouch

Adresse:
2, an der Koll
Code postal:
L-7417
Localité:
Brouch

STEFFEN-PETERS, Diane

Téléphone:
28 80 40 716
Adresse:
am Lëtschert
Bâtiment:
Ecole Boevange
Code postal:
8711
Localité:
Boevange/Attert

STEFFEN, Claire

Téléphone:
28 80 40 733
Adresse:
1, am Moul
Bâtiment:
Ecole Buschdorf "A Määsch"
Code postal:
7418
Localité:
Buschdorf

STEFFEN, Véronique

Téléphone:
28 80 40 715
Adresse:
am Lëtschert
Bâtiment:
Ecole Boevange
Code postal:
8711
Localité:
Boevange/Attert

STROTZ, Laetitia

Téléphone:
28 80 40 - 224
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

Theaterfrënn Téinten as.b.l.

Adresse:
4, rue de Hollenfels
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

THILL, Françoise

Téléphone:
28 80 40 742
Adresse:
1, rue de Tuntange
Bâtiment:
Ecole Hollenfels
Code postal:
7435
Localité:
Hollenfels

Ultratrail lu asbl

Adresse:
49, route d'Arlon
Code postal:
L-7415
Localité:
Brouch

Velosfrënn Gusty Bruch a.s.b.l.

Adresse:
59, route d'Arlon
Code postal:
L-7415
Localité:
Brouch

VOSMAN, Joske

Téléphone:
28 80 40 262
Localité:
Tuntange

WAGENER, Nadine

Téléphone:
28 80 40 780
Adresse:
2, am Moul
Bâtiment:
Ecole Buschdorf "A Kanesch"
Code postal:
7418
Localité:
Buschdorf

Wanderfrënn Brouch

Adresse:
70, route d'Arlon
Code postal:
L-7415
Localité:
Brouch

WARINGO, Claudine

Téléphone:
28 80 40 732
Adresse:
1, am Moul
Bâtiment:
Ecoe Buschdorf "A Määsch"
Code postal:
7418
Localité:
Buschdorf

WILMES, Jeff

Téléphone:
28 80 40 - 796
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

WITRY, Annick

Téléphone:
28 80 40 - 215
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

WOLTER, Marnie

Téléphone:
28 80 40 725
Adresse:
61a, route d'Arlon
Bâtiment:
Ecole Brouch
Code postal:
7415
Localité:
Brouch

Yacht Crew Luxembourg asbl

Adresse:
17C, am Eck
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

Zesumme Wuessen ASBL

Adresse:
4, rue de Hollenfels
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange