AHLES, Christiane

Téléphone:
28 80 40 - 500
Adresse:
17, rue Huelheck
Bâtiment:
Crèche "an Dicksen"
Code postal:
L-7480
Localité:
Tuntange

Alpaka a Lama Associatioun Lëtzebuerg

Adresse:
8, Helperterwee
Code postal:
L-7418
Localité:
Buschdorf

ARENDT, Benoît

Téléphone:
28 80 40 755

ASSELBORN, Tanja

Téléphone:
28 80 40 - 221
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

BAUS, Ben

Localité:
Tuntange

BESENIUS, Claude

Téléphone:
247-56728
Adresse:
43, rue de Schandel
Code postal:
8707 Useldange

BEULLENS, Véronique

Téléphone:
28 80 40 731
Bâtiment:
Campus Helperknapp

BICHLER, Nadine

Téléphone:
28 80 40 751

Bididu Team Lëtzebuerg

Adresse:
12, route d'Arlon
Code postal:
L-7415
Localité:
Brouch

BINTENER, Rose

Téléphone:
28 80 40 - 225
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Localité:
Tuntange

BISENIUS, Jean-Claude dit Bisi

Téléphone:
28 80 40 263
Localité:
Buschdorf

BIVER, Sarah

Téléphone:
28 80 40 754

BLASKOVITS, Lisa

Téléphone:
28 80 40 790
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

BOUS, Michelle

Téléphone:
28 80 40 741

BREMER, Jeff

Téléphone:
28 80 40 - 315
Adresse:
77, rue de Helpert
Bâtiment:
Service technique - Boevange
Code postal:
L-8710
Localité:
Boevange/Attert

Bricher Klatzkäpp a.s.b.l.

Adresse:
70, route d'Arlon
Code postal:
L-7415
Localité:
Brouch

BRUNEL, Andy

Téléphone:
28 80 40 - 214
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

Bruzzis

Adresse:
24, rue du Village
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

CASPAR, Corinne

Téléphone:
28 80 40 757

Centre Equestre Mariendallerhaff

Adresse:
7, rue de Keispelt
Code postal:
L-7411
Localité:
Marienthal

CHENNAUX, Philippe

Téléphone:
28 80 40 319
Adresse:
Service technique 1B, rue de Hollenfels
Code postal:
7481 Tuntange

CLEMENT, Cathy

Téléphone:
28 80 40 - 500
Adresse:
17, rue Huelheck
Bâtiment:
Crèche "an Dicksen"
Code postal:
L-7480
Localité:
Tuntange

CONRAD, Frank

Téléphone:
28 80 40 261
Localité:
Boevange/Attert

CZERWINSKI, Michel

Téléphone:
28 80 40 - 725
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

DEVAQUET, Luc

Téléphone:
28 80 40 - 231
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

DEVOS, Christelle

Téléphone:
28 80 40 -725
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

DIEDERICH, Julie

Téléphone:
28 80 40 711

EICH, Marc

Adresse:
Centre d'Intervention et de Secours 1A, rue de Hollenfels
Code postal:
7481 Tuntange

EICHER-KARIER, Christiane

Localité:
Hollenfels

Entente Helpermaart

Adresse:
2, rue de Hollenfels
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

ERPELDING, Serge

Localité:
Tuntange

FC Brouch

Adresse:
70, route d'Arlon
Code postal:
L-7415
Localité:
Brouch

FC US Béiwen

Adresse:
17A, am Lëtschert
Code postal:
L-8711
Localité:
Boevange-sur-Attert

FERNANDES DE CARVALHO, Elisabeth

Téléphone:
28 80 40 792

FERRARO, Giuseppina

Téléphone:
28 80 40 753

Fescherclub Béiwen Atert

Adresse:
1, rue de l'Attert L-8710 Boevange-sur-Attert

FRANK, Sonja

Téléphone:
28 80 40 792

GAUDINA, Rachel

Téléphone:
28 80 40 - 223
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

GIERES-DEITZ, Sylvie

Localité:
Buschdorf

GLOD, Astrid

Téléphone:
28 80 40 111

GLODEN, Gaby

Téléphone:
28 80 40 734
Localité:
Buschdorf

Grashoppers Atertdall

Adresse:
16, rue de la Gare
Code postal:
L-8710
Localité:
Boevange-sur-Attert

GROHS, Christina

Téléphone:
28 80 40 701
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7414
Localité:
Brouch

HENSEL, Jean

Adresse:
Centre d'Intervention et de Secours 1A, rue de Hollenfels
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

JOVANOVIC, Sandra

Téléphone:
28 80 40 742

Jugend Béiwen Atert

Adresse:
16, rue de Helpert
Code postal:
L-8710
Localité:
Boevange-sur-Attert

KAPP, Gilles

Téléphone:
28 80 40 797
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7414
Localité:
Brouch

KC Krunnemécken

Adresse:
23, rue de l'Attert
Code postal:
L-8710
Localité:
Boevange-sur-Attert

KOHL, Laurent

Téléphone:
28 80 40 713

KOPS, Jim

Téléphone:
28 80 40 742

KRAUS, Mike

Téléphone:
28 80 40 714

KREIS, Nancy

Téléphone:
28 80 40 734
Code postal:
7418
Localité:
Buschdorf

LAMBERT-FABER, Lucie

Téléphone:
28 80 40 750

Lanz Team Lëtzebuerg

Adresse:
69, route d'Arlon
Code postal:
L-7415
Localité:
Brouch

LEFEVRE, Jérôme

Téléphone:
49 771 3126
Adresse:
Centre Atert 77, rue de Helpert
Code postal:
8710 Boevange/Attert

LOMMEL, Caroline

Téléphone:
28 80 40 758

LOSCH, Gilles

Localité:
Tuntange

LUDWIG, Patrick

Localité:
Hollenfels

MAMER, Peggy

Téléphone:
28 80 40 752

MANGEN, Paul

Localité:
Buschdorf

Männerchouer Béiwen/Attert

Adresse:
77, rue de Helpert
Code postal:
L-8710
Localité:
Boevange-sur-Attert

MANNES, Marc

Téléphone:
28 80 40 313
Adresse:
1b,rue de Hollenfels
Bâtiment:
Service technique - Tuntange
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

Massendénger Äischdall-Helpert Saint Willibrord

Adresse:
61, route d'Arlon
Code postal:
L-7415
Localité:
Brouch

MATHEKOWITSCH, Jean-Claude

Localité:
Boevange/Attert

MEDINGER, Martine

Téléphone:
28 80 40 722
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

MEYER, Sophie

Téléphone:
28 80 40 791

MEYERS, Joël

Téléphone:
28 80 40 - 314
Adresse:
1b, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Service technique - Tuntange
Code postal:
L-7841
Localité:
Tuntange

MULLER-WALERS, Corinne

Téléphone:
28 80 40 320
Adresse:
1B, rue de Hollenfels
Code postal:
7481
Localité:
Tuntange

MULLER, Josiane

Téléphone:
28 80 40 743
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

MULLER, Karin

Téléphone:
28 80 40 735

MUNCHEN, Yves

Téléphone:
28 80 40 - 212
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

Musek Gemeng Helperknapp

Adresse:
Centre Atert
Code postal:
L-8711
Localité:
Boevange-sur-Attert

NOESEN, Henri

Téléphone:
28 80 40 264
Localité:
Buschdorf

Numéro d’urgence

Téléphone:
28 80 40 999

PEIFFER, Anouk

Téléphone:
28 80 40 756

QUINTUS, Carole

Téléphone:
28 80 40 748

RIPPINGER, Mike

Téléphone:
28 80 40 - 317
Adresse:
1b, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Service technique - Tuntange
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

RISCHETTE, Nicole

Téléphone:
28 80 40 713

RODRIGUES, Silene

Téléphone:
28 80 40 - 318
Adresse:
1b, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Service technique - Tuntange
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

ROLLINGER, Steve

Téléphone:
28 80 40 798
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7414
Localité:
Brouch

ROLLINGER, Steve

Téléphone:
49 771 3127
Adresse:
Centre Atert 77, rue de Helpert
Code postal:
8710 Boevange/Attert

SADLER, Jean

Téléphone:
28 80 40 - 216
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

SCHEIDWEILER, Jeff

Téléphone:
28 80 40 - 213
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

SCHIFFMANN, Véronique

Téléphone:
28 80 40 721
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

SCHMIT, Nicolas

Téléphone:
28 80 40 723
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

SCHMITZ, Kim

Téléphone:
28 80 40 758

SCHOMER, Helène

Téléphone:
28 80 40 733

SCHROEDER, Cédric

Téléphone:
28 80 40 724
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

SECUNDO, Erika

Téléphone:
28 80 40 759

Société de Tir Brouch

Adresse:
2, an der Koll
Code postal:
L-7417
Localité:
Brouch

STEFFEN, Lynn

Téléphone:
28 80 40 736

STROTZ, Laetitia

Téléphone:
28 80 40 - 224
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

Theaterfrënn Téinten as.b.l.

Adresse:
4, rue de Hollenfels
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

THILL, Françoise

Téléphone:
28 80 40 743

Ultratrail lu asbl

Adresse:
49, route d'Arlon
Code postal:
L-7415
Localité:
Brouch

Velosfrënn Gusty Bruch a.s.b.l.

Adresse:
59, route d'Arlon
Code postal:
L-7415
Localité:
Brouch

VOSMAN, Joske

Téléphone:
28 80 40 262
Localité:
Tuntange

WAGENER, Nadine

Téléphone:
28 80 40 751

Wanderfrënn Brouch

Adresse:
70, route d'Arlon
Code postal:
L-7415
Localité:
Brouch

WARINGO, Claudine

Téléphone:
28 80 40 732

WILMES, Gwendy

Téléphone:
28 80 40 759

WILMES, Jeff

Téléphone:
28 80 40 796
Adresse:
3, an der Koll
Bâtiment:
Campus Helperknapp
Code postal:
L-7414
Localité:
Brouch

WITRY, Annick

Téléphone:
28 80 40 - 215
Adresse:
2, rue de Hollenfels
Bâtiment:
Administration communale
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange

WOLTER, Marnie

Téléphone:
28 80 40 722

Yacht Crew Luxembourg asbl

Adresse:
17C, am Eck
Code postal:
L-7416
Localité:
Brouch

Zesumme Wuessen ASBL

Adresse:
4, rue de Hollenfels
Code postal:
L-7481
Localité:
Tuntange