Information archivée
Date de publication: 28 juin, 2023

Beachdref 2023 & Programm Aktivitéiten

28 Juin 2023 | Archive

Beachdref eng Plage an denger Gemeng!

De Beachdref ass op ab dem 14. Juli 2023, bis de 14. August 2023, all Dag vu 14 bis 21 Auer!

Zu Bëschdref hannert der fréierer Spillschoul (2 am Moul).

Méindes, Mëttwochs a Samschdes fueren och Navetten fir Iech gemitterlech op de Beach ze féieren. Hei sinn d’Horaire vun de Navetten.

Fir Iessen an Drénken ass och beschtens gesuergt. Hei ass d‘Präislëscht.

D’Editioun 2023 ënnert dem Logo Green Events! Weider Informatiounen dozou op: Green Events | Beachdref 2023

Programm vun den Aktivitéiten:

  • 26/07/2023 Badminton – organiséiert vum Badminton Helperknapp um 18:00 Auer  
  • 31/07/2023 Schatzsich – organiséiert vun der Ekipp vum Beachdref fir Kanner ab 4 Joer – ab 15:00 Auer 
  • 08/08/2023 Beach Olympics – organiséiert vun der Ekipp vum Beachdref fir Kanner ab 4 Joer – ab 14:00 Auer 
  • 10/08/2023 Workshop « CollectifArt » & Intefëschen – organiséiert vum Caritas Foyer Marienthal vu 14:00-16:00 Auer 
  • 12/08/2023 Laserschéissen – organiséiert vum Schéissclub Brouch vu 14:00 – 17:00 Auer 

Beachdref, tous les jours du 14 juillet au 14 août de 14:00 à 21:00 heures à Buschdorf.

Le lundi, mercredi et samedi des navettes ont été mises en place afin de vous ramener sur le site. Retrouvez le planning ici

Le ravitaillement est également prévu sur le site, voici la liste des prix.

L’édition 2023 du Beachdref est sous le logo Green Events, plus d’information ici: Green Events | Beachdref 2023

Programme des activités:

  • 26/07/2023 Badminton – organisé par le Badminton Helperknapp à 18:00 heures – 
  • 31/07/2023 Chasse au trésor – organisé par l’équipe du Beachdref pour les enfants dès 4 ans – à partir de 15:00 heures 
  • 08/08/2023 Beach Olympicsorganisé par l’équipe du Beachdref pour les enfants dès 4 ans– à partir de 14:00 heures 
  • 10/08/2023 Workshop « CollectifArt » & pêche aux canards- organisé par le Foyer Caritas Marienthal de 14:00-16:00 heures 
  • 12/08/2023 Tir au laser – organisé par la Société de Tir Brouch de 14:00 – 17:00 heures 
Flyer 2023_recto_vdef
Flyer 2023_verso_final
Share to: [social_warfare]

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal