Date

30 January 2021
Expired!

Time

19:00 - 23:00

Assemblée Générale – Bricher Suebelmouken asbl

INVITATIOUN

De Club de Jeunes „Bricher Suebelmouken asbl“ invitéiert Iech ganz häerzlech op seng Generalversammlung.

Hei e puer wichteg Informatiounen zu dëser Versammlung:

Datum: Samsdes, den 30. Januar 2021
Wou: an der Koll zu Bruch
Wéini: um 19h00

Programm:

  • Kuerz Usprooch vum Präsident
  • Aktivitéitsrapport vum Sekretär vun 2020 a Programm fir 2021
  • Keesserapport vum Keessier
  • Entlaaschtung vum Keessier duerch d’Keesserevisoren
  • Festleeë vun de Cotisatioune fir d’Memberskaarten 2021
  • Neiwahl vun de Keesserevisoren
  • Opléisung an Neiwahl vum Comité
  • Verschiddenes
  • fräi Aussprooch
  • Ausdeele vun de Memberskaarten 2021

Iessen : Dëst Joer kann wéinst der aktueller Situation leider keen Ofschlossiessen stattfannen.