OS Mersch - numéros utiles

OS Mersch – numéros utiles

(FR) Nos bureaux resteront fermés au public jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes joignables par téléphone et mail pendant nos heures ...
Fermeture des points de collecte des déchets verts

Fermeture des points de collecte des déchets verts

Les points de collecte des déchets verts repris sous le lien ci-après sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Points de collecte ...
Covid-19 - Nouvelles mesures

Covid-19 – Nouvelles mesures

​​​Av​is Vu la propagation du virus COVID-19, le collège des bourgmestre et échevins a pris de nouvelles mesures. À partir ...
Verhaalenskodex

Verhaalenskodex

Panik hëlleft kengem, ignoréieren awer och net.​ Ech verstinn dass: de COVID-19 geféierlech ass, d'Infektiounskurve méiglechst flaach muss gehale ginn ...
Arrêté - Fermeture des aires de jeux

Arrêté – Fermeture des aires de jeux

FERMETURE DES AIRES DE JEUX ET TERRAINS DES SPORTS  Le Bourgmestre, Vu l'article 107 de la Constitution. Vu les articles 49 et ...
Fermeture - SIDEC

Fermeture – SIDEC

Les parcs à conteneurs du SIDEC sont fermés jusqu'à nouvel ordre ...
COVID-19

COVID-19

Léif Matbiergerinnen a Matbierger, Den Ament ass eng grouss Onsécherheet dobaussen wou et schwéier ass ze decidéieren wéi ee sech ...
Fermeture de l’administration communale

Fermeture de l’administration communale

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger, Dëst heescht dat d'Büroe vun der Gemeng fir de Public zou sinn, an dat all Fester, ...
Share
Share
Tweet