Basketballschnuppercouren | BBC Rebound Préizerdaul 93

Basketballschnuppercouren | BBC Rebound Préizerdaul 93

De BBC Rebound Préizerdaul 93 invitéiert ab dem 1. Oktober ob Basketschnuppercouren vun 10 bis 11:30 Auer an der Sportshall vum Campus Helperknapp.
Dës Schnuppercoursen ginn bis d’Chrëschtvakanz ugebueden an sinn fir all Altersgruppen.
 

Le club de basket BBC Rebound Préizerdaul 93 invite à des cours de découverte qui débuteront le 1er octobre et ceci jusqu’au vacances de Noël. Les cours auront lieu de 10 à 11:30 dans le hall sportif du Campus Helperknapp.
Il n’y a pas de limite d’âge pour y participer.